EPR Paradoksu
Adını 3 bilim adamından alan ve 1935 senesinde Einstein, Podolsky ve Rosen tarafından yazılmış "fiziksel gerçekliğin kuantum mekaniksel açıklaması tam olarak yapılmış sayılır mı? Adlı bilimsel makalesi ile gündeme gelmiş olan EPR paradoksu kuantumcular arasında fikir ayrılıklarına sebep olmuştur. Günümüzde bilim camiası paradoksun kendisi ile değil de varsaydığı birbiri ile derin bağlar içinde bulunan iki ilintili parçacığın birbirinden ayrıldıktan sonraki davranışları üzerine düşünmektedir. Uzay yolu ve marvel filmlerinde gördüğümüz ışınlanma kavramındaki hayali çalışma prensibi bu paradokstan esinlenilmiştir. 
EPR paradoksu kuantum mekaniğinin Nihels Bohr’un oluşturduğu görüşler ve ilkeler dizisindeki Kopenhag yorumuna karşı geliştirilen etkili bir eleştiridir. Teorik olarak ispatlanan bu çalışma ile ilgili birçok deney yapıldı birbiri ile bağlantılı parçacık çiftinin birbirinden ayrıldıktan sonra nasıl tekrar oluşturması gerektiğini araştırmaktadır. Şimdiye kadar yapılan deneylerde ışığın yapı taşı olan fotonun, atom altı parçacıkların ve hatta 3 yıl önce Çin tarafından bazı moleküllerin ışınlanması başarılmıştır.
Einstein ve arkadaşlarına göre örneğin birbiri ile bağlantılı iki parçacıktan birinci parçacık a nesnesi olsun ikinci parçacık ise b nesnesi olsun bu iki parçacıkları birbirinden ayırdıktan sonra b nesnesinin konumu öğrenilirse otomatik olarak a nesnesinin yeri de öğrenilebilir. İlk parçacığın devinirliği için ikinci parçacığın ölçülmesi gerekli ve yeterli bir koşuldur. Sonuç olarak b parçacığının yerini ve durumunu iyi bir şekilde öğrenebilirsek a parçacığının da durum ve yerini öğrenmiş oluruz.
Bu yönü ile Heinsberg belirsizlik ilkesini çürütmektedir. Çünkü bu Heinsberg’e göre bir parçacığın kütlesi ve hızının çarpımı olan devinirliği ile konumunun aynı anda bilinmesi imkansızdır. İşte EPR paradoksuna göre kuantum mekaniği halen eksik bir teoridir.
Özetlemek gerekirse birinci parçacığın fiziksel ölçümleri kendi yerinde momentumuna etkisi kesin değildir ancak birinci parçacığın momentumunu ölçmek diğerinin bulunduğu yerin kesinliğini etkilemektedir. Einstein, Podolsky ve Rosen, ikinci parçacığın nasıl kesin olmayan yerine rağmen kesin bir momentuma sahip olduğunu sorgulamıştır.  Bir parçacık ilintili olduğu diğer parçacıkla uzayda iletişim halinde olduğundan, bu bir paradoks olarak nitelendirilmiştir.

Kaynaklar: www.wikipedia.com


Yorum Gönder

0 Yorumlar